U bent hier

Meer files door groeiende economie

Meer files door groeiende economie

28 december 2016
Wie afgelopen tijd veel op de weg was, heeft het ongetwijfeld gemerkt: het is bomvol op de Nederlandse wegen. Het regende records. Vooral in de avondspits stonden er lange files. En het wordt nog drukker op het asfalt, voorspelt het KiM, een zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Oorzaken zijn de aantrekkende economie en de lagere brandstofprijs.

In 2016 nam het wegverkeer op het hoofdwegennet met zo'n 3,5 procent toe. Voor volgend jaar wordt een groei van 1,2 procent verwacht. In de jaren die volgen (2018-2021) naar schatting gemiddeld nog eens 1,5 procent per jaar. Het aantal voertuigkilometers op het hoofdwegennet neemt in de periode 2015-2021 in totaal met 11 procent toe. Dat heeft aanzienlijke gevolgen voor de reistijd. Die neemt namelijk met 38 procent toe in die periode, ondanks alle geplande uitbreidingen van het hoofdwegennet.

75% heeft ten minste 1 auto

Uit het rapport, waarin ook wordt teruggeblikt op de periode 2005-2015, blijkt dat Nederlanders steeds vaker alleen in de auto zitten. Hoewel het autobezit tussen 2005 en 2015 in Nederland met 10 procent is toegenomen, vlakt de groei sinds 2013 wel wat af. Inmiddels bezit 75 procent van de huishoudens ten minste één auto, bijna een kwart van alle huishoudens heeft twee of meer auto’s. In de grote steden is het autobezit over het algemeen lager dan daarbuiten. Sinds 2005 is het gebruik van de fiets gestegen met bijna 11 procent. Dat is voor een deel ook te danken aan de opkomst van de e-bike afgelopen jaren.