U bent hier

Het standaardpercentage van de bijtelling wordt in 2017 verlaagd naar 22%

De autobelastingen vanaf 2017

14 juli 2016
De belastingplannen rondom de auto zijn al een poosje bekend. Maar 2017 komt steeds dichterbij. Dus, hoe zat het ook alweer? Hieronder een samenvatting van de belangrijkste maatregelen uit “Autobrief II”.

Bijtelling
De bijtellingsregeling wordt de komende jaren vereenvoudigd. De 4%-bijtellingscategorie voor volledig elektrische auto’s blijft bestaan. Vanaf 2019 geldt dat percentage voor zover de catalogusprijs niet meer is dan 50.000 euro. Als de catalogusprijs hoger is dan 50.000 euro, geldt over het meerdere het standaard 22%-tarief. Voor waterstofauto’s geldt deze grens niet.

Voor plug-in hybrides met een datum eerste toelating vanaf 2017 gaat de bijtelling naar het standaardtarief van 22%. Plug-in hybrides met een tenaamstelling uiterlijk 2016 houden (in principe voor een duur van 60 maanden) hun korting op de bijtelling. De hoogte van die korting hangt af van het jaar van eerste tenaamstelling. Bij tenaamstelling in 2016 geldt bij een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram/km een bijtelling van 15%.Standaardpercentage van de bijtelling naar 22%
Alleen in 2016 is er nog een kortingscategorie voor zuinige benzine- en dieselauto’s van kracht: Bij een CO2-uitstoot van 51 tot en met 106 gram/km geldt een bijtelling van 21%. Vanaf 2017 vervalt deze categorie voor nieuwe gevallen. Het standaardpercentage van de bijtelling wordt in dat jaar verlaagd van 25% naar 22%. Auto’s die voorafgaand aan een tariefswijziging al tenaamgesteld zijn, houden voor de duur van maximaal 60 maanden hun bijtellingstarief.

Motorrijtuigenbelasting
Voor volledig elektrische auto’s blijft het nihiltarief van de MRB de komende jaren behouden. Voor plug-in hybrides tot en met 50 gram/km geldt vanaf 2016 een halftarief. Dat halftarief geldt voor deze auto’s ook nog in de jaren 2017-2020, zij het dat in die jaren geen rekening meer mag worden gehouden met een forfaitaire aftrek van 125 kg op het gewicht van de auto. Het tarief van de MRB daalt in 2017 voor alle personenauto’s met 2%. Eigenaren van oude dieselauto’s die af-fabriek zonder roetfilter zijn geleverd, krijgen vanaf 2019 te maken met een toeslag in de MRB.

BPM
De aanschafbelasting BPM wordt tot en met 2020 met bijna 15% afgebouwd. De tarieftabel wordt daarbij jaarlijks bijgesteld aan de daling van de CO2-uitstoot door technische vooruitgang. Volledig elektrische auto’s houden hun BPM-vrijstelling. Voor plug-in hybrides gaat vanaf 2017 een afzonderlijke tarieftabel gelden. Deze PHEV’s worden daarmee voor de BPM op basis van het praktijkverbruik grosso modo gelijkgetrokken met conventionele auto’s met een vergelijkbare CO2-uitstoot, zo is de bedoeling van het kabinet.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:
  • Twee bijtellingscategorieën: 4% en 22% voor auto’s met een datum eerste toelating vanaf 2017
  • Stapsgewijze verlaging van de aanschafbelasting personenauto's en motorrijwielen (bpm) tot en met 2020 met bijna 15%.
  • Verlaging van 2% van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor alle personenvoertuigen per 2017.
  • Verhoging van de mrb voor dieselauto’s zonder af-fabriekroetfilter (vanaf 2019)
  • Afbouw van de fiscale stimulering van plug-in hybridevoertuigen, omdat vol wordt ingezet op volledig elektrische auto’s

De wijzigingen zijn inmiddels door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen, zodat het wetsvoorstel per 2017 in werking kan treden.

Dit artikel betreft de stand van zaken per 5 juli 2016