U bent hier

Hoe zat het ook alweer? KIA, MIA en VAMIL

14 april 2016
Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) soms ook de mogelijkheid om versneld af te schrijven of kun je recht hebben op een milieu-investeringsaftrek (MIA). 

KIA: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek? 
Deze investeringsaftrek is een extra fiscale aftrekpost voor de ondernemer die zelf investeert in bedrijfsmiddelen. Dit geldt zowel voor koop als financial lease. De aftrek is afhankelijk van de omvang van de investeringen in het betreffende jaar en bedraagt maximaal 28%.

Voor wie geldt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is van toepassing in zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Daardoor kunnen alle ondernemers er gebruik van maken, ongeacht hun rechtsvorm. De regeling geldt daarom bijvoorbeeld voor eenmanszaken, zzp’ers, maatschappen en vof’s, maar ook voor bv’s en nv’s. De KIA geldt voor bestelauto’s. De regeling geldt voor nieuwe, maar ook voor gebruikte bestelauto’s. De KIA geldt niet voor auto’s die worden verhuurd aan derden.
 
MIA: Milieu-investeringsaftrek
Wat is de milieu-investeringsaftrek?
Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een stimuleringsregeling voor de marktintroductie en marktverbreding van nieuwe milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Deze stimuleringsregeling heeft de vorm van een fiscale aftrekpost die wordt toegekend naast de ‘gewone’ kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Voor wie geldt de milieu-investeringsaftrek?
De MIA geldt ongeacht de rechtsvorm van de ondernemer die investeert in een nieuwe, ongebruikte bestelauto die voldoet aan de omschrijving op de milieulijst. Zowel eenmanszaken, zzp’ers, vof’s etc. (belast met inkomstenbelasting) als bv’s en nv’s (belast met vennootschapsbelasting) kunnen hierdoor gebruik maken van de regelingen. Door verschil in belastingtarieven zal het netto voordeel voor de ene ondernemer vanzelfsprekend wel hoger of lager kunnen zijn dan het netto voordeel voor een andere ondernemer.
Om voor de MIA in aanmerking te komen, moet de auto voorkomen op de zg. milieulijst van RVO (voorheen Agentschap NL).

VAMIL: Willekeurige Afschrijving Milieu Investeringen
Wat is de VAMIL?
Om voor de willekeurige afschrijving (ook wel bekend onder de naam VAMIL-regeling) is in 2016 mogelijk voor de SOLAR-bestelauto. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de SOLAR-bestelauto bij RVO worden aangemeld. De willekeurige afschrijving tot een maximum van 75% van de investering, kan daarna in de belastingaangiften van het investeringsjaar en de latere jaren worden verwerkt.
“Willekeurige” afschrijving zal in de praktijk vaak betekenen “versneld” afschrijven. Het voordeel van de versnelde afschrijving is aan de ene kant een rentevoordeel (de eerdere afschrijving leidt tot belastingvermindering in een eerder jaar dan wanneer regulier afgeschreven wordt) en aan de andere kant een liquiditeitsvoordeel. Indien de investerende ondernemer dat wenst, is het ook mogelijk om niet éérder af te schrijven, maar juist láter af te schrijven. Dat kan voordelig zijn als verwacht wordt dat de winsten van de komende jaren in een hogere belastingschijf vallen.
Daarnaast is in de inkomstenbelasting willekeurige afschrijving mogelijk door startende ondernemers (doorgaans de eerste drie jaar van het ondernemerschap). Deze startende ondernemers kunnen hun investeringen waarop de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) van toepassing is, willekeurig afschrijven. Hierbij geldt het investeringsplafond zoals dat ook voor de KIA geldt.
 
Weten hoe het exact zit? Bekijk dit rekenvoorbeeld.
Nieuwsgierig naar jouw voordeel? Vraag dan een adviesgesprek aan.