U bent hier

Hoe kun je fiscaal vriendelijk investeren?

Kent jouw bedrijfswagen fiscale voordelen?

14 juli 2016
Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo is er naast de investeringsaftrek (KIA) ook de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de mogelijkheid om versneld af te schrijven. Komt jouw nieuwe bestelauto hiervoor in aanmerking?

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Investeringsaftrek is een extra fiscale aftrekpost voor de ondernemer die zelf investeert in bedrijfsmiddelen. Dit geldt zowel voor koop als financial lease. De aftrek is afhankelijk van de omvang van de investeringen in het betreffende jaar en bedraagt maximaal 28%.

Voor wie geldt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is van toepassing in zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Daardoor kunnen alle ondernemers er gebruik van maken, ongeacht hun rechtsvorm. De regeling geldt daarom bijvoorbeeld voor eenmanszaken, zzp'ers, maatschappen en vof's, maar ook voor bv's en nv's. De KIA geldt voor bestelauto’s. De regeling geldt voor nieuwe, maar ook voor gebruikte bestelauto’s. De KIA geldt niet voor auto’s die worden verhuurd aan derden.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA)
Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een stimuleringsregeling voor de marktintroductie en marktverbreding van nieuwe milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Met de energie-investeringsaftrek (EIA) worden energiezuinige investeringen gestimuleerd. Deze stimuleringsregelingen hebben de vorm van een fiscale aftrekpost die wordt toegekend naast de ‘gewone’ kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Voor wie geldt de milieu-investeringsaftrek?
De MIA en de EIA gelden ongeacht de rechtsvorm van de ondernemer die investeert in een nieuwe, ongebruikte bestelauto die voldoet aan de omschrijving op de MIA-milieulijst en/of de EIA-energielijst. Zowel eenmanszaken, zzp’ers, vof’s etc. (belast met inkomstenbelasting) als bv’s en nv’s (belast met vennootschapsbelasting) kunnen hierdoor gebruikmaken van de regelingen. Door verschil in belastingtarieven zal het nettovoordeel voor de ene ondernemer vanzelfsprekend wel hoger of lager kunnen zijn dan het nettovoordeel voor een andere ondernemer.
Op de milieulijst 2016 staat zowel de SOLAR-bestelauto als de aardgasbestelauto. De zonnepanelen van de SOLAR-bestelauto kunnen daarnaast in 2016 ook in aanmerking komen voor EIA.

Versnelde afschrijving
De willekeurige afschrijving (ook wel bekend onder de naam VAMIL-regeling) is in 2016 mogelijk voor de SOLAR-bestelauto. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de SOLAR-bestelauto tijdig bij RVO worden aangemeld.

De willekeurige afschrijving – tot een maximum van 75% van de investering – kan daarna in de belastingaangiften van het investeringsjaar en de latere jaren worden verwerkt.
'Willekeurige' afschrijving zal in de praktijk vaak betekenen ‘versneld’ afschrijven. Het voordeel van de versnelde afschrijving:
  • Rentevoordeel: de eerdere afschrijving leidt tot belastingvermindering in een eerder jaar dan wanneer regulier afgeschreven wordt.
  • Liquiditeitsvoordeel. Indien de investerende ondernemer dat wenst, is het ook mogelijk om niet éérder af te schrijven, maar juist láter af te schrijven. Dat kan voordelig zijn als verwacht wordt dat de winsten van de komende jaren in een hogere belastingschijf vallen.
Daarnaast is in de inkomstenbelasting willekeurige afschrijving mogelijk voor startende ondernemers (doorgaans de eerste drie jaar van het ondernemerschap). Deze startende ondernemers kunnen hun investeringen waarop de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) van toepassing is, willekeurig afschrijven. Hierbij geldt het investeringsplafond zoals dat ook voor de KIA geldt.