U bent hier

Nieuwe boekhoudregels voor de leaseauto

Nieuwe boekhoudregels voor de leaseauto

06 februari 2017
Al een paar jaar wordt er gesproken over nieuwe boekhoudregels voor auto leasen: de IFRS boekhoudsregels. Verwacht wordt dat de Europese Commissie dit jaar besluit dat deze nieuwe regels vanaf 2019 verplicht worden voor Europese beursgenoteerde ondernemingen. Autofiscalist Jan Rolleman beantwoordt daarom 4 vragen over deze plannen.

1. Om welke regels gaat het precies?
IFRS is de afkorting van International Financial Reporting Standards. Dat is de internationale boekhoudkundige standaard voor de jaarverslaggeving van ondernemingen. Aan deze accountancy standaarden worden nieuwe regels voor auto leasen toegevoegd. In de nieuwe standaard “Leases” wordt vastgelegd op welke manier de gebruiksrechten van een huur- of leasecontract en de kosten en lasten van zo’n contract in de boekhouding moeten worden verwerkt. Met de nieuwe standaard moeten de gebruiksrechten van een huur- of leasecontract op de balans worden geactiveerd. Voor bijvoorbeeld beleggers en financiers moet zo een beter inzicht in de financiële situatie van de onderneming ontstaan.

2. Voor wie gaan deze regels gelden?
De IFRS-standaarden zijn in de Europese Unie, en dus ook in Nederland, verplicht voor alle beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast zijn er ondernemingen die vrijwillig boekhouden op basis van de IFRS-regels. Voor bedrijven in het MKB gelden deze nieuwe regels in principe niet.

3. Wat houden deze regels in?
Tot nu toe is er tussen operational en financial lease een belangrijk verschil: operational lease is off-balans financiering en bij financial lease staat het geleasede bedrijfsmiddel wél op de balans. De kosten van operational leasecontracten zijn nu alleen zichtbaar in het resultaat van de onderneming. In de toelichting op de jaarrekening worden deze verplichtingen wel vermeld, maar de verplichtingen werken bijvoorbeeld niet door in de solvabiliteit: een kengetal voor de financiële gezondheid van een bedrijf op de langere termijn. De nieuwe IFRS-regels moeten het inzicht in de financiële gezondheid van ondernemingen verbeteren. Concreet betekent dit dat huur- en leaseverplichtingen op de balans gepresenteerd moeten worden, of het contract nu een financial leasecontract of een operational leasecontract is. Bij een operational leasecontract gaat het daarbij om het financieringsdeel van het contract. Servicecomponenten blijven hier buiten. Een ander belangrijk verschil tussen beide leasevormen is dat de activering bij een operational leasecontract geen betrekking heeft op de restwaarde. Het restwaarderisico ligt bij een operational leasecontract immers bij de leasemaatschappij. Dat blijft ook na inwerkingtreding van deze nieuwe boekhoudregels zo.

4. Wat zijn de gevolgen?
Voor de bedrijven die met IFRS werken, betekenen de nieuwe voorstellen dat zij inzicht moeten hebben in de details van het leasecontract, omdat zij een goede waardering op hun balans moeten presenteren. De nieuwe IFRS-regels betekenen niet dat de verschillen tussen operational en financial lease helemaal verdwijnen. In elk geval blijft er fiscaal een verschil, bijvoorbeeld voor de investeringsaftrek. Maar ook wat de balans betreft blijven er verschillen. Denk aan het wel of niet activeren van de servicecomponenten en de restwaarde. Wat restwaarde betreft blijft er een belangrijk verschil tussen financial lease en operational lease. Bij financial lease ligt dat bij de ondernemer die het bedrijfsmiddel gebruikt, maar bij operational lease ligt dat bij de leasemaatschappij. Het blijft dus mogelijk om een bij jouw bedrijf passende leaseoplossing te kiezen, of je nu wel of niet de IFRS-regels toepast.